HÜ-PBT Tanıtım Afişi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto Galeri
Video Galeri
Etkinlikler

 

Yüksek Lisans Öğrencileri

 

 Tansu ÇAYLAN

 Tez Danışmanı :  Doç. Dr. Murat Barsbay

  Tez Başlığı : Silika Mikro-Parçacıkların RAFT-Aracılıklı Aşı Kopolimerizasyonu Tekniğiyle Poli (Vinilpirolidon) İle Modifiye Edilmesi

 

 

 Çağla Aybüke DEMİRCAN

 Tez Danışmanı :  Doç. Dr. Uğur BOZKAYA

  Tez Başlığı : -

 

 

 Ercan Özkan

 Tez Danışmanı :  Doç. Dr. Murat Barsbay

  Tez Başlığı : Toksik Tekstil Boyaları İle Baskılanmış Polimerik Yüzeylerin Hazırlanması ve Performanslarının İncelenmesi

 

 

  Mukaddes Melike ONAY

  Tez Danışmanı :  Prof. Dr. Murat Şen

  Tez Başlığı : Sünger Silikonun Ömür Süresinin Farklı Yöntemlerle Tayin Edilmesi

 

 

 

 Sevriye Canan CENGİZ

 Tez Danışmanı :  Prof. Dr. Murat ŞEN

  Tez Başlığı : EPDM Elastomerlerinin Gerilme Durulma Davranışlarını Kontrol Eden Parametrelerin Belirlenmesi


 

 

  Pınar KAYA

  Tez Danışmanı :  Prof. Dr. Semra İDE

  Tez Başlığı : Kozmetik Endüstrisinde Kullanılan Bazı Polimerlerin Nano Ölçekli Yapı-Özellik İlişkilerinin Araştırılması

 

 

 

  Şerife Merve ALKUR

  Tez Danışmanı :  Prof. Dr. Murat ŞEN

  Tez Başlığı : Sıcaklık Taramalı Gerilim Gevşemesi (TSSR) Yöntemi ile Çapraz Bağ Yoğunluğunun Belirlenmesini Sınırlayan Koşullar

 

 

 

  Berk Baştürkmen

  Tez Danışmanı :  Doç. Dr. Ayşe Eda Aksoy

  Tez Başlığı : Hacimsel İskelet Kası Hasarları İçin Polimer Bazlı Destek Malzemelerin Geliştirilmesi

 

 

 

  Gürkan Tiryaki

  Tez Danışmanı :  Doç. Dr. Ayşe Eda Aksoy

  Tez Başlığı : Strosyum-Nano Zeolit A ile Desenlenmiş Üç Boyut Baskılı Poli(Laktik Asit) Kemik Doku İskelelerinin Geliştirilmesi

 

 

 

  Gözde Birinci

  Tez Danışmanı :  Prof. Dr. Murat ŞEN

  Tez Başlığı : Silikon Elastomerlerde Sönümlemeyi Kontrol Eden Yapısal ve Proses Parametrelerinin Belirlenmesi

 

 

 

  Seda Ahi

  Tez Danışmanı :  Prof. Dr. Murat ŞEN

  Tez Başlığı : Atık Doğal Kauçuk Eldiven/ Etilen Vinil Asetat (EVA) Temelli Yeni Termoplastik Elastomerlerin (TPE) İşleme Koşullarının, Mekanik, Termal Ve Morfolojik Özelliklerinin İncelenmesi

 

 

 

Hacettepe Üniversitesi Polimer Bilimi ve Teknolojisi Ana Bilim Dalı
06800 Beytepe Ankara