HÜ-PBT Tanıtım Afişi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto Galeri
Video Galeri
Etkinlikler

 

Öğretim Üyeleri/Görevlileri

 

Prof. Dr. Murat Şen
Ana Bilim Dalı Başkanı

Fen Fak. Kimya Bölümü
Polimer Kimyası ABD
Telefon: +90 312 297 7989
Telefon: +90 312 780 7918
e-Posta: msen@hacettepe.edu.tr
Açtığı Dersler  

Web Sayfası

Prof. Dr. Menemşe Gümüşderelioğlu
Müh. Fak. Kimya Müh. Bölümü
Telefon: (0312) 297 7447
E-Posta: menemse@hacettepe.edu.tr
Açtığı Dersler

 

 

Prof. Dr. Dilek Şolpan Özbay

Fen Fak. Kimya Bölümü
Fizikokimya ABD
Telefon: (0312) 297 7990
e-Posta: solpan@hacettepe.edu.tr
Açtığı Dersler

Prof. Dr. Kezban Ulubayram

Eczacılık Fakültesi,
Eczacılık Temel Bilimleri ABD
Telefon: (0312) 305 4018
e-Posta: ukezban@hacettepe.edu.tr
Açtığı Dersler 

Prof. Dr. Semra İde

Müh. Fak. Fizik Müh. Bölümü
Telefon: (0312) 297 7248
e-Posta: side@hacettepe.edu.tr
Açtığı Dersler

Bibliyografi

Web Sayfası

Prof. Dr. Handan Yavuz

Fen Fak. Kimya Bölümü
Biyokimya ABD
Telefon: (0312) 297 6084
e-Posta: handany@hacettepe.edu.tr
Açtığı Dersler

Prof. Dr. Pınar Akkaş Kavaklı

Fen Fak. Kimya Bölümü
Fizikokimya ABD
Telefon: (0312) 297 6083
e-Posta: pinar@hacettepe.edu.tr
Açtığı Dersler

 

Prof. Dr. Hatice Kaplan Can

Fen Fak. Kimya Bölümü
Polimer Kimyası ABD
Telefon: (0312) 297 6081
e-Posta: hkaplan@hacettepe.edu.tr
Açtığı Dersler

 

Doç. Dr. Şeyda Çolak

Müh. Fak.
Fizik Müh. Bölümü
Telefon: (0312) 297 7221
e-Posta: seyda@hacettepe.edu.tr
Açtığı Dersler

Doç. Dr. Eda Ayşe  Aksoy

Eczacılık  Fak.
Eczacılık Temel Bilimleri
Telefon: (0312) 311 4777
e-Posta: edaayse@hacettepe.edu.tr
Açtığı Dersler

Doç. Dr. Halil Murat Aydın

Müh. Fak.
Çevre Mühendisliği Bölümü
Telefon: (0312) 297 78 00 (123)
e-Posta: halilmaydin@googlemail.com
Açtığı Dersler

Doç. Dr. Ömür Çelikbıçak

Fen Fak. Kimya Bölümü
Fizikokimya ABD
Telefon: (0312) 297 6744
e-Posta: omurce@hacettepe.edu.tr
Açtığı Dersler

Doç. Dr. Murat Barsbay

Fen Fak. Kimya Bölümü
Polimer Kimyası  ABD
Telefon: (0312) 297 7941
e-Posta: mbarsbay@hacettepe.edu.tr
Açtığı Dersler

 

Prof. Dr. Cengiz Kavaklı

Fen Fak. Kimya Bölümü
Analitik Kimya ABD
Telefon: (0312) 297 7974
e-Posta: kavakli@hacettepe.edu.tr
Açtığı Dersler

Doç. Dr. Murat Torun

Fen Fak. Kimya Bölümü
Fizikokimya ABD
Telefon: (0312) 297 7941
e-Posta: mtorun@hacettepe.edu.tr
Açtığı Dersler

Doç. Dr. Uğur Bozkaya

Fen Fak. Kimya Bölümü
Teorik Kimya ABD
Telefon: +90 312 780 7918
e-Posta:ugur.bozkaya@hacettepe.edu.tr
Açtığı Dersler

Misafir Öğretim Üyeleri

      

Prof. Dr. Olgun Güven

Fen Fak. Kimya Bölümü
Telefon: (0312) 297 7977
e-Posta: guven@hacettepe.edu.tr
Açtığı Dersler

 

Polimer Bilimi ve Teknolojisi Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri/Görevlilerinin 2014-2015 Bahar Döneminden İtibaren Açacağı Dersler

Prof. Dr. Olgun Güven

PBT 702   Polimerik Harmanlar
PBT 714   Polimerlerin Radyasyon Kimyası ve İşlemciliği
PBT 717   Polimer Bilimi ve Teknolojisinde Güncel Konular (Prof. Dr. Semra İde, Doç. Dr. Halil Murat
Murat Aydın, Prof. Dr. Meneşme Gümüşderelioğlu)

___________________________________________________________________________

 Prof. Dr. Murat Şen

PBT612    Polimer Kimyasında İleri Karakterizasyon Teknikleri
PBT613    Kauçuk Bilimi ve Teknolojisinin Temel Prensipleri
PBT703    Polimer Mühendisliği – Doç. Dr. H. Kaplan Can
PBT706    Polimerlerin Reolojisi
PBT712    Polimer İşlemciliği --- Doç. Dr. H. Kaplan Can
PBT713    Polimer Viskoelastikliği --- Prof. Dr. P. Akkaş Kavaklı

___________________________________________________________________________

Prof. Dr. Menemşe Gümüşderelioğlu/Doç. Dr. Halil Murat Aydın

KIM608    Doku Mühendisliği için Polimerler: Özellikler ve İşlenme Teknikleri

___________________________________________________________________________

Prof. Dr. Dilek Şolpan Özbay

PBT611     Seminer
PBT 617    Elyaf Bilim Ve Teknolojisi
PBT604     Doğal Polimerlerin Bilimi ve Teknolojisi --- Prof. Dr. M. Şen
PBT705     Malzemeler için koruyucu polimerler

___________________________________________________________________________

Prof. Dr. Kezban Ulubayram

PBT619    Biyobozunur Polimerler
___________________________________________________________________________

Prof. Dr. Semra İde

PBT 717   Polimer Bilimi ve Teknolojisinde Güncel Konular

___________________________________________________________________________

Doç. Dr. Handan Yavuz

PBT607    Biyomedikal Polimerler

___________________________________________________________________________

Doç. Dr. Pınar Akkaş Kavaklı

PBT602    Polimerlerin Karakterizasyonu ve Analizi ---- Prof. Dr. P. Kavaklı
PBT605    Polimerlerin Yapı – Özellik İlişkisi --- Prof. Dr. M. Şen
PBT711    Seminer
PBT701    Polimer Fiziği --- Prof. Dr. P. Akkaş Kavaklı
PBT716    Polimerik Malzemelerin Yüzey Modifikasyonu
___________________________________________________________________________

Doç. Dr. Hatice Kaplan Can

PBT601    Sentetik Polimer Kimyasına Giriş
PBT605    Gündelik, Mühendislik ve İleri Polimerler
PBT614    Bilgisayar Destekli Veri Analizi ---- Prof. Dr. Murat Şen
PBT616    İleri Polimerizasyon Teknikleri
PBT716    Polimer İşlemeciliği Laboratuvarı – Doç. Dr. H. Kaplan Can

___________________________________________________________________________

Doç. Dr. Ömür Çelikbıçak

PBT618    Makromolekülerin Kütle Spektrometrisi

___________________________________________________________________________

Doç. Dr. Şeyda Çolak

PBT719    Polimerlerde ESR Spektroskopisi ile Manyetik Karakterizasyon

___________________________________________________________________________

Doç. Dr. Eda Ayşe  Aksoy

PBT 718    Polimerlerde Biyoarayüzey Etkileşimleri
__________________________________________________________________________

Doç. Dr. Murat Barsbay

PBT603    Polimer Karakterizasyonu Laboratuvarı ---- Doç. Dr. M. Barsbay
PBT 705   Polimerik Nanomalzemeler – Doç. Dr. H Kaplan Can

___________________________________________________________________________

Doç. Dr. Murat Torun

PBT614 Bilgisayar Destekli Veri Analizi ----- Doç. Dr. M. Torun

___________________________________________________________________________

 

Hacettepe Üniversitesi Polimer Bilimi ve Teknolojisi Ana Bilim Dalı
06800 Beytepe Ankara