HÜ-PBT Tanıtım Afişi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto Galeri
Video Galeri
Etkinlikler

 

Araştırma Konuları
Ana Bilim Dalı Araştırma Konuları
 • Yeni ve fonksiyonel polimerlerin sentezi ve karakterizasyonu
 • Polimerlerin radyasyon kimyası
 • Hidrojeller
 • Doğal polimerler
 • Kontrollü/yaşayan polimerizasyon yontemleri
 • Nanokompozitler
 • Kauçuk bilimi ve teknolojisi
 • Radyasyonla çapraz bağlanmış, bozunmuş, ve aşılanmış polimerlerin hazırlanması
 • Moleküler baskılama ile  polimerlerin nano düzenlenmesi
 • İletken polimerler
 • Membran ve adsorban sentezi ve uygulamaları
 • Polimer kararlılığı
 • Biyomalzemeler
 • Mikro/nano-Yapılı biyopolimerler
 • Doku mühendisliği
 • Polimerik yara örtüleri
 • Makromoleküllerin kütle spektrometresi ile karakterizasyonu
 • Polimerlerin mikro ve nano yapılarının SAXS ve WAXS ile karakterizasyonu
 • Polimerlerin manyetik yöntemlerle karakterizasyonu

Hacettepe Üniversitesi Polimer Bilimi ve Teknolojisi Ana Bilim Dalı
06800 Beytepe Ankara