Hacettepe Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Polimer Bilimi ve Teknolojisi Ana Bilim Dalı (HU-PBT) 19 Haziran 2014 tarihinde Yükseköğretim Genel Kurulu toplantısında alınan kararla kurulmuştur. Aynı genel kurulda bu ana bilim dalı altında Polimer Bilimi ve Teknolojisi Tezli Yüksek Lisans ve Polimer Bilimi ve Teknolojisi Doktora Programlarının da açılması uygun görülmüştür.

Hacettepe Üniversitesinin Fen, Mühendislik ve Sağlık Bilimlerine bağlı bölümlerinin desteğini alarak, güçlü bir öğretim kadrosu ve teknik alt yapı ile üniversitemizin kuruluşundan bu güne kadar süre gelen polimer bilimi ve teknolojisi konusundaki çalışmaları disiplinlerarası bir yaklaşımla, daha da ileriye götürmek, ülkemizin bu alanda rekabet gücünü arttırmak için bilimsel ve teknolojik çalışmaları sürdürürken eğitim programları ile bu alanda bilgi birikimi yüksek genç de deneyimli bireyler yetiştirmek Polimer Bilimi ve Teknolojisi Ana Bilim Dalının öncelikli hedefleridir.

Polimer Bilimi ve Teknolojisi Yüksek lisan ve doktora programların temel amacı ise, akademi ve sanayide her geçen gün giderek artan oranda ihtiyaç duyulan Polimer Bilimi ve Teknolojisi konularında yetişmiş temel bilimci, uzman ve mühendisleri yetiştirmektir.

Haberler

Ana Bilim Dalımız Yüksek lisan ve Doktora dersleri AKTS bilgi paketine eklenmiştir.

Etkinlikler

"Hacettepe Üniversitesinde Polimer Bilimi ve Teknolojisi Eğitimi ve Araştırmalarında Son Gelişmeler" Çalıştayı 16 Aralık 2014 tarinde Mehmet Akif Ersoy Konferans salonunda yapılmıştır. Detaylı bilgi

Uluslararası katılımlı 2. Kauçuk Kongresi 28 - 29 Kasım 2014 tarihleri arasında TÜYAP-İstanbul da düzenlenmiştir. Detaylı bilgi

27.10.14 tarihinden itibaren ziyaretçi sayısı: [ziyaretci sayisi]
Hacettepe Üniversitesi Polimer Bilimi ve Teknolojisi Ana Bilim Dalı
06800 Beytepe Ankara